Onorarii

Respect. Responsabilitate. Rezultate.

Onorarii

Onorariul de avocat se estimează şi se stabileşte cu respectarea Statutului Profesiei de Avocat şi în raport cu dificultatea, amploarea și/sau durata cazului. În general, la calculul onorariului de avocat, vom avea în vedere următoarele criterii:

  • Timpul şi volumul de muncă
  • Timpul şi volumul de muncă necesar executării mandatului primit sau a activităţii solicitate de client.

  • Natura, noutatea şi dificultatea cazului
  • Astfel, vom reduce onorariul în cauzele pe care le considerăm ca fiind cu o incidență repetitivă sau comune.

  • Importanţa intereselor în cauza
  • Dosarele care, de exemplu, au ca obiect sume mari de bani sau imobile de mare valoare implică, printre altele, şi o responsabilitate mai mare pe care avocatul trebuie să şi-o asume, fiind firesc ca onorariile să fie mai mari în astfel de cazuri.

Vom stabili onorariul de avocat în mod liber, de comun acord cu clientul, în limitele legii si ale statutului profesiei de avocat. Cuantumul onorariului de avocat va fi înscris în cadrul contractului de asistenta juridică, la data încheierii lui, dar înainte de începerea asistentei si/sau reprezentării clientului de către avocat. În toate situațiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistență juridică ce urmează sa fie încheiat în forma scrisa. Onorariul de Avocat poate fi stabilit astfel:

a) Onorarii orare

Onorarii orare, stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixă, cuvenită avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestează clientului. Pentru clienţii care aleg acest tip de onorariu, în măsură în care este posibil, vom urmări să evaluăm aproximativ numărul de ore necesar pentru finalizarea serviciilor profesionale.

b) Onorarii fixe sau forfetare

Onorarii fixe sau forfetare, care constau într-o suma fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.
Clientul va datora avocatului onorariul orar sau, după caz, fix sau forfetar, indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.

c) Onorariul de succes

d) Onorarii compuse din oricare dintre criteriile prevazute la literele a), b) si c)

e) Onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară de tip "abonament"